Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Velkommen til vores gårdbutik på nettet. Her sælger vi frilandsgrise med en helt unik smag af kløvergræs og urter, bog og agern; samt magert og mørt, økologisk kalvekød fra krydsninger af den franske kødkvægsrace, charolais. Alt af egen avl. Og leveret direkte til din dør.

Store Lyngdal Gården ligger i Østjylland mellem Århus og Silkeborg i et smukt, varieret, skovrigt og meget kuperet landskab. Her har vort kvæg og grise levet i det fri året rundt siden 1987.
Vi overtog gården og dens 26,6 ha. få år tidligere.
Vi har ikke en fysisk butik her på ejendommen, men tager mod din bestilling pr mail: storelyngdal@gmail.com eller tlf 86957187
For at holde vore priser på et rimeligt niveau, sælger vi fortrinsvis vort kød og pølser som storkøb, d.v.s. fra 5 kg og opefter.
Vore kunder er altid velkomne efter aftale for at se dyrene, og et par gange årligt har vi åbent hus.
Fødevareministeriet har bedt os skrive: "Store Lyngdal har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at gården har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på dens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer." Og endvidere:
"Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne."
Se Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Birgit Hansen & Niels Jensen
Klintrup Hedevej 150
8641 Sorring
E-mail: st.lyngdal(at)mail.dk
Telefon: 86 95 71 87

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne